Tarım-Hayvancılık Araştırma Enstitüsü ve Kozlukebir Belediyesi İşbirliğiyle Sirkeli ve Kozlukebir köylerinde Tarım Konferansı Başarıyla Gerçekleşti

25 Ekim Perşembe günü Sirkeli ve 7 Kasım Çarşamba günü Kozlukebir köyünde Tarım-Hayvancılık Araştırma Enstitüsü ve Kozlukebir Belediyesinin işbirliğiyle Tarım Konferansı düzenlendi. İki köyde de konferansa üreticiler tarafından ilgi oldukça yoğundu. Tarım Konferansında Tarım-Hayvancılık Araştırma Enstitüsü adına Bülent Salih, Erdi Şerif ve Hüseyin Sadık sunumlar gerçekleştirdiler. Sunumlarda Tarımsal Girişimcilik, Karpuz ve Zeytin Üretimleri konuları anlatıldı. Ayrıca Enstitünün öncülüğünde kurulan Trakya Tarım Kooperatifinin tanıtımı da yapıldı.

Tarımsal Girişimcilikte, üretim tercihi yapma aşamasından, üretime ve markalaşıp ürünlere katma değer sağlayarak, başarılı ve sürdürülebilir satışların sağlanmasına kadar bütün izlenilmesi gereken aşamalar anlatıldı. Burada üreticilerin örgütleşmesinin büyük gereksinim olduğu vurgulandı.

Bu çerçevede, Enstitünün öncülüğünde kurulan ve geçtiğimiz Ekim ayı içerisinde resmileşen Trakya Tarım Kooperatifinin tanıtımı yapıldı ve tarımsal girişimcilik açısından bu oluşumun çok önemli bir rol oynayacağını ve ancak bu kooperatif çatısı altında markalaşmanın, ürünlere katma değer sağlanmasının ve ürünlerin toplu halde yurt dışında pazarlanmasının mümkün olacağı anlatıldı. Kooperatif çatısı altında farklı üretici grupları oluşturulacağı ve bunlar çerçevesinde her grubun yıllık üretim programı ve organizasyonu olacağı belirtildi. Kooperatife ve bu üretici gruplarına da Tarım-Hayvancılık Araştırma Enstitüsünün ziraat mühendisleri bir ekip olarak danışmanlık hizmeti vereceği vurgulandı. Enstitünün tarlalara toprak analizleri, üreticilere eğitim seminerleri ve bilgilendirme toplantıları, üreticilere toplu fide, fidan ve malzeme alımı, gübreleme programları, üretimlerin takibi ve kontrolü, hasatta ürünlere kalite kontroller ve kooperatifin ürünlerinin farklı piyasalarda tanıtımı gibi hizmetler sunacağı dile getirildi. Kooperatif çatısı altında uzun vadede bütün üreticilerin yılda 2 farklı üretim yapmaları hedeflendiğini ve var olan üretimlerden memnun olmayan üreticilere de yardımcı veya alternatif üretimler sunulacağı vurgulandı. Bu kapsamda, bu oluşum ve sistem içerisine dahil olmak isteyen bütün üreticilere Gümülcine Sanayi bölgesinde bulunan Trakya Tarım Kooperatifinin tesisine gelmeleri için çağrı yapıldı.

Trakya Tarım Kooperatifi çatısı altında başarıyla gerçekleştirilen ilk çalışma olan karpuz projesinin detayları da anlatıldı ve karpuz üretiminin bütün aşamalarının sunumu gerçekleştirildi. 2019 yılında karpuz projesinin 2 katından daha fazla büyüyeceği vurgulandı ve ilgilenenlerin Kooperatife başvurmaları tavsiye edildi.

Aynı şekilde zeytin üretiminin de bütün aşamalarının detaylı sunumu gerçekleştirildi ve özellikle zeytinyağı üretiminde markalaşıp piyasaya katma değeri yüksek ürünler sunmanın yüksek potansiyeli olduğu vurgulandı. Kooperatifin tesisine zeytinyağı üretim ünitesi kurulduğu, bütün gerekli izinlerin alındığı ve zeytinyağı üretimine de başlanıldığı belirtildi. Bu kapsamda bütün zeytin üreticilerinin ürünlerini tesise getirip zeytinyağı üretimi gerçekleştirilebileceği dile getirildi ve Kooperatif ile irtibata geçilmesi için çağrı yapıldı.

foto

  • Paylaş