Rodop İli “Ortak Tarım Politikası” Konferansına Enstitü’den Etkin Katılım

22 Mart 2019 Cuma akşamı, Rodop Milletvekili İlhan Ahmet’in öncülüğünde Chris&Eve otelinin salonunda gerçekleştirilen tarım konferansına Tarım-Hayvancılık Araştırma Enstitüsü de konuşmacı olarak katıldı. Konusu “Yeni Ortak Tarım Politikası ve Rodop İli için Yeni Olanaklar, Sürdürülebilir Kalkınma, Dağlık, Dezavantajlı ve Fakir Bölgelerin Özel Olarak Desteklenmesi” olan konferansa bölge çiftçilerinden de katılım oldukça büyüktü.

Konferansın en önemli konuşmacısı Avrupa Komisyonu Tarım Genel Müdürlüğü’nde Strateji, Basitleştirme ve Politika Analizi Genel Direktörü olan Tasos Haniotis oldu. Bunun yanında konferansta, Rodop Milletvekili İlhan Ahmet, Atina Belediye Başkanı Giorgos Kaminis, Doğu-Makedonya Trakya Eyaleti Başkanı Hristos Metios, Trakya Tütün Üreticileri Kooperatifi Yönetim Kurulu üyesi Sinan Ahmet, Yunanistan Pamuk Üreticileri Federasyonu Eski Genel Başkanı Nikos Skopianos, Tarım-Hayvancılık Araştırma Enstitüsü Başkanı İsmail Molla Ali Memet, Meriç “GAIA” Kadın Kooperatifi Başkanı Zoi Fragkoudi ve Rodop Kalkınma A.Ş. Müdürü Dr. Nikos Kapoulas konuşma gerçekleştirdiler.

Rodop Milletvekili İlhan Ahmet, konuşmasında yeni dönemde uygulanacak Ortak Tarım Politikası (KAP) ve bunun altında çiftçilere verilecek desteklerde adil dağılımın tamamen hükümetin elinde olduğunu vurguladı. Şu ana kadar uygulanan sistemde dönüme herkese aynı destek miktarının verildiğini ve bunun adil olmadığını, özellikle Rodop ili gibi dağlık, dezavantajlı, küçük tarlaların olduğu ve gelir düzeyinin düşük olduğu bölgelere ek destekler verilmesi gerektiğini belirtti. Şu ana kadar uygulanan yatay dönüm desteği sisteminin köklü olarak değişip, İspanya’da başarıyla uygulanan ve çok daha adil olan piramit yöntemi dönüm desteği sisteminin getirilmesi önerisinde bulundu. Bu sayede, dağlık, dezavantajlı, gelir düzeyi düşük çiftçilerin dönüme daha yüksek destekler alacağını vurguladı.

Tasos Haniotis, gerçekleştirdiği sunumda, geçmiş dönemlerin, şu anda yürürlükte olan 2014-2020 döneminin ve 2021-2027 döneminin KAP’larını analiz etti ve rakamları, ülkelerdeki çiftçilerin menfaatlerini ve süreçlerin işleyişini anlattı. Her dönemde olduğu gibi, yeni KAP’da da genel bütçesinin ve her ülkeye dağıtılacak finansmanın belirlendiğini, fakat paraların hangi üreticilere ne zaman, ne kadar, hangi yöntemle ve hangi kriterlerle verileceğini her ülke hükümetinin karar vereceğini vurguladı. Avrupa Birliğinden tütüne ve tütün üretimine direk olarak desteğin kesilmesi söz konusu olmasına rağmen, hükümetlerin oluşturacağı politikalar sayesinde tütün üreticilerine, tarımcı olduklarından dolayı, belirli kriterlerle destek verilebileceğini belirtti. Avrupa Birliğinden bugüne kadar uygulanan ve desteklerin verildiği KAP sayesinde üreticilerin uzun vadede menfaat sağladığını, fakat tarımda uzman danışmanlığı eksikliğinin ciddi derecede olduğuna vurgu yaptı.

Tasos Haniotis, dolaylı olarak, Tarım-Hayvancılık Araştırma Enstitüsü gibi uzman kurumların gerekliliğine ve önemine vurgu yaptı ve böyle kurumların gelişmesiyle, bölge tarımlarının da gelişebileceği konusunda Enstitü ile hemfikir oldu. Tarım-Hayvancılık Araştırma Enstitüsü Başkanı İsmail Molla Ali Memet, gerçekleştirdiği sunumuyla, Enstitü’nün bütün bölgede bulunan kurumlar arasında, bölge tarım ve hayvancılık alanını bütün detaylarıyla en iyi bilen, problemlerini en iyi tespit edip bunlara çözüm önerileri sunabilen kurum olduğunu bütün katılımcılara gösterdi. Rodop ilinin ekonomisinden rakamlarla ve grafiklerle bahsederek, ilimizin Yunanistan ortalamasından gelir olarak %39 daha fakir olduğunu, bu ilin içerisindeki Azınlığın ise ilin ortalamasından %35 daha fakir olduğunu vurguladı. Rodop ilinde tarım sektörü ekonomisinin en önemli ve en çok sayıda kişinin iş yaptığı sektör olduğunu belirtti. Bu ilde çiftçi başına düşen genel ortalama 58 dönüm iken, Azınlıktaki çiftçi başına düşen ortalamanın sadece 15 dönüm olduğunu hatırlattı ve toplamda tarlaların sadece %45’i sulanabilirken, Azınlık tarlalarının ise sadece %30’unun sulanabildiğini vurguladı. Rodop ilindeki 12 belediye nahiyesinin harita üzerinden dönüm miktarları ile en önemli tarım üretimlerini sundu ve özellikle pamuk ve tütün üretimlerinin bölgede önemli paya sahip olduğunu anlatarak rakamlarından bahsetti. Rodop ilindeki Azınlık tarımcısının büyük çoğunluğunun başta tütün ve sonra da kiraz üretimi olduğunu belirtti ve özellikle sulanabilir arazilerin azlığı ve tarlaların küçük olmasından dolayı, tütüne alternatif üretimlerin, kiraz ve diğer meyve üretimlerinin geliştirilmesinin pek mümkün olmadığını vurguladı. Enstitü Başkanı İsmail Molla Ali Memet, Rodop ilinin hayvancılık sektörü hakkında da detaylı bilgiler verdi ve özellikle dağlık bölgelerde küçükbaş hayvan yetiştiriciliğini ve süt üretimini anlattı. Aynı şekilde Rodop ili haritası üzerinden 12 farklı belediye nahiyesinde kayıtlı olarak bulunan hayvan sayılarını sundu. Son olarak, Enstitü’nün yeni KAP üzerine yetkililere sunduğu önerileri anlattı. Tarımda ve hayvancılıkta üreticilere sadece destek değil, üretimleri teşvik edici politikaların geliştirilmesi gerektiğini vurguladı ve bunun için en etkin yöntemin, çiftçiye verilecek her türlü desteğin, dönüm veya hayvan başına değil, üretim miktarı ve verimliliğe göre verilmesi gerektiğini belirtti. Ayrıca, küçük üretimlere birim başına daha yüksek ve üretimler büyüdükçe birim başına daha düşük destek verilmesinin çok daha adil olacağını söyledi. Bu ana kriterlerin dışında, çiftçilerin durumlarına mahsus da ek destekler verilmesine yönelik bir sistemin kurulmasının doğru olacağını vurguladı. Bunlardan en önemlilerinin, toplam gelirinin %100’ünü tarımdan kazanan çiftçiler, dağlık ve yarı-dağlık bölgelerde yaşayan çiftçiler, belirli yaşın altında olan genç çiftçiler olduğunu belirtti. Tütün üreticilerinin dolaylı olarak desteklenmesi üzerine de önerileri sunduktan sonra, sunumunu bitiren Enstitü Başkanı İsmail Molla Ali Memet, sunumundaki bütün bilgileri ve önerileri kapsayan ve yazılı olarak hem Yunanca hem İngilizce dilinde hazırlanan raporu Tasos Haniotis’e teslim etti.

Diğer bütün konuşmacılar, temsil ettikleri kurumları adına konuşma gerçekleştirdiler, kendi alanlarının meselelerini paylaştılar ve problemlerine yönelik çözüm önerilerinde bulundular. Bütün konuşmalarında ardından, soru-cevap bölümüne geçildi ve konferansa katılan birçok çiftçi Tasos Haniotis’e özellikle yeni KAP konusunda sorular sordu. Soru-cevap bölümünün ardından konferans sona erdi.

foto

  • Paylaş